Polish text : Planning holidays

Another lesson in the series of Polish texts about Kowalski family. This time the family will go on summer holidays.

Planowanie wakacji | Planning holidays in Polish

Play audio

Kowalscy starają się pojechać na wakacje przynajmniej raz w roku. Zazwyczaj jadą w lecie do jakiegoś ciepłego kraju. Tomek i Monika mają co roku letnie wakacje w lipcu i sierpniu. Podobnie Jan, ponieważ jest nauczycielem a szkoły sa zamknięte w czasie lata, i on ma wtedy wolne. Tylko Anna aby gdzieś pojechać z rodziną musi wziąć urlop.

Kilka miesięcy przed wyjazdem Kowalscy zastanawiają się gdzie pojechać.

Gdzie pojedziemy na wakacje w tym roku? – pyta Jan.

“W tym roku chciałabym aby nasza rodzina poleciała do Kanady. Moglibyśmy odwiedzić kilka parków narodowych i popływać kajakiem” – odpowiada Anna.

Możemy przełożyć to na kolejny rok? Jak wiesz nie lubię latać samolotem i w tym roku wolałbym odwiedzić jakiś europejski kraj. Moglibyśmy na przykład pojechać samochodem do Chorwacji. Pogoda na pewno będzie dobra w sierpniu i takie wakacje byłyby niedrogie.

Myślę, że to dobry pomysł. Chorwacja to piękny kraj i na pewno będziemy mieli fajne wakacje. Tylko gdzie się zatrzymamy?

Możemy zatrzymać się w jakimś niedrogim hotelu albo poszukać pola namiotowego.

Pola namiotowego? Zwariowałeś, chcesz spać w namiocie? Będzie bardzo gorąco i niewygodnie!

Nie powiedziałem, że musimy spać w namiocie. Na wielu polach namiotowych możesz wynająć domek z kuchnią i łazienką. Ceny są bardzo przystępne i masz większy komfort niż w namiocie. Będziemy mieli swój samochód i będziemy mogli robić sobie małe wycieczki po okolicy. Możemy jeździć na plaże, chodzić po górach i lasach. Zobaczysz, to będą świetne wakacje!

Wolałabym zatrzymać się w hotelu ale dzieci prawdopodobnie wybiorą taki domek. Co jeszcze możemy robić w Chorwacji?

Mnóstwo rzeczy. Chorwacja to nie tylko słońce, plaże i przyroda. Jest tam również wiele interesujących miejc i historycznych zabytków. Niektóre budynki mają piękną architekturę, jeszcze z czasów rzymskich. Moglibyśmy odpocząć ale również i zwiedzać.

Przekonałeś mnie, myślę, że Chorwacja to świetne miejsce na wakacje. Niepokoje się tylko tą podróżą samochodem. Ile czasu trwa przejazd z Polski do Chorwacji?

Myślę, że z naszego domu do wybrzeża Adriatyku jest około 1300 kilometrów i podróż zajęłaby ponad 15 godzin. Moglibyśmy zatrzymać się gdzieś na noc albo nawet w czasie drogi trochę pozwiedzać. Możemy pojechać przez Słowację i Węgry albo przez Czechy, Austrię i Słowenię.

Dobrze, w takim razie w tym roku jedziemy do Chorwacji! Musimy tylko porozmawiać z Tomkiem i Moniką co sądzą o tym pomyśle. Nie wiem nawet czy Tomek w tym roku z nami pojedzie. On ma już 20 lat i może mieć inne plany na wakacje.

Jasne, porozmawiam z nimi o tym.

Open English translation

The Kowalski family try to go on holidays at least once a year. Usually they go during the summer to a warm country. Tomek and Monika every year have got summer school break in July and August. Also Jan, because he is a teacher and the schools are during the summer, he also has some free time. Only Anna to go anywhere with her family needs to take the leave.

A few months before the departure the Kowalski family think where to go.

Where shall we go for holidays this year? – asks Jan.

“This year I would like our family to go to Canada. We could visit some national parks and do some canoeing.” – says Anna.

Can we postpone it untill next year? As you know I don’t like flying and would prefer to visit a European country. Could we go by car for instance to Croatia? The weather will certainly be good in August and such holidays wouldn’t be expensive.

I think it is a good idea. Croatia is a beautiful country for sure we will have cool holidays there. But where shall we stay??

We could stay in a not expensive hotel or look for a campsite.

Campsite? Are you crazy, do you want to sleep in a tent? It is going to be very hot and uncomfortable.

I did not say that we have to sleep in a tent. On many campsites you can rent a holiday home with kitchen and bathroom. The prices are affordable and you have a better comfort than in the tent. We will have the car and we will be able to organise short local trips. We could go to the beach, hike and walk in forests. You will see, it is going to be great holidays!

I would prefer stay in a hotel but the children will probably choose such a holiday home. What else we could do in Croatia?

Many things. Croatia is not only sun, beaches and nature. There are also there many interesting landmarks and historic treasures. Some buildings have got lovely beautiful architecture, even from Roman times. We could take a rest but also do some sight seeing.

You have persuaded me, I think that Croatia is a fantastic place for holidays. I am only worried about this travelling by car. How much time does it take to drive from Poland to Croatia?

I think that from our house to Adriatic coast is around 1300 kilometres and the journey would take more than 15 hours. We could stay something overnight or even see some places on the way there. We can go via Slovakia and Hungary or via Check Republic, Austria and Slovenia.

Great, let’s go to Croatia this year then. We only need ask (literally talk to) Tomek and Monika what they think about this idea. I do not even know if Tomek will go with us. He is already 20 and may have some other plans for holidays.

Sure, I will talk with them about it.

Additional Polish vocabulary

Here is some additional Polish vocabulary that you may need when booking holidays or while on holidays.

Play audio
Chcę zarezerwować… wakacje / pokój w hotelu / domek letniskowy / miejsce na polu namiotowym.
I want to book… holidays / a hotel room / holiday home / place in a campsite.
Czy są wolne… miejsca / pokoje? – Are there any free… places / rooms?
Ile kosztuje jedna noc? – How much is one night?
dla… jednej osoby / dwóch osób / trzech osób / czterech osób / rodziny
for… one person / two people / three people / four people / family.
Czy mogę zapłacić kartą kredytową? – Can I pay with my credit card?
Chcę wypożyczyć… samochód / rower / łódź / kajak / rowerek wodny.
I want to rent… a car / a bike / a boat / a canoe / a pedal boat.
Jak dojechać do… ? – How to get to… ?
Gdzie mogę kupić mapę? – Where can I buy a map?
Ile to kosztuje? – How much is it?

Play audio
hotel – hotel
domek wypoczynkowy – holiday home
domek letniskowy – holiday home
przyczepa kempingowa – caravan
pole namiotowe – campsite
namiot – tent
rezerwacja – reservation
wakacje – holidays
podróż – trip
wyjazd – departure
przyjazd – arrival

Play audio
jechać samochodem – to go by car
jechać pociągiem – to go by train
lecieć samolotem – to fly by plane
płynąć promem – to take ferry (literally to sail on a ferry)

Play audio
granica – border
przekraczać granicę – to cross the border
cło – customs
paszport – passport
prawo jazdy – driving licence
dowód rejestracyjny – car registration document
dowód osobisty – ID card
stacja benzynowa – petrol station

Play audio
jezioro – lake
rzeka – river
morze – sea
góry – mountains
las – forest
plaża – beach
basen – swimming pool

Play audio
Miłych wakacji! – Have a nice holidays!

I hope you had found it useful. Please let me know if something is not clear of you need some additional Polish holiday vocabulary I have not covered. Speak soon 🙂

No comments yet.

Leave a Reply