Polish text: Monika i Kasia

Welcome again to easy to read Polish text with audio. Today we will continue our adventure with Kowalski family and have a closer look at the youngest family member, Monika. You will find the text in both Polish and English below and as always I will provide audio file in Polish. After the text I will briefly discuss some Polish vocabulary and grammar. Let’s start!

Monika i Kasia

Polish version

Play audio

Monika Kowalska ma 15 lat i razem z rodzicami mieszka w małym mieście blisko Warszawy. Jej tata ma na imię Jan a jej mama na na imię Anna. Monika ma starszego brata Tomka. Tomek studiuje informatykę w Warszawie ale co tydzień odwiedza swoją rodzinę.

Monika aktualnie chodzi do gimnazjum. Lekcje w gimnazjum zaczynają się o 8.15 i trwają do godziny 14.30. Monika nie lubi matematyki, jej ulubionym przedmiotem jest język angielski. Tata Moniki Jan jest nauczycielem języka angielskiego i często pomaga swojej córce w odrabnianiu pracy domowej.

Najlepszą przyjaciółką Moniki jest Kasia. Kasia chodzi do tej samej klasy co Monika i interesuje się modą. Ona lubi też zwierzęta i ma psa, który nazywa się Szarik. Obie dziewczyny często spotykają się po szkole i razem spędzają wolny czas.

– Cześć Kasiu, jak się masz? Odrobiłaś już lekcje?

– Wszystko w porządku. Tak, lekcje już odrobione i mam teraz trochę wolnego czasu. Co dzisiaj robimy?

– Nie wiem, może pójdziemy do kina obejrzeć jakiś nowy film?

– Na dworze jest ładna pogoda, szkoda siedzieć w kinie. Lepiej chodźmy na spacer do parku.

– Dobry pomysł! Lepiej spędzić czas na świeżym powietrzu. Chodźmy do parku i weźmy ze sobą Szarika.

English version

Monika is 15 years old and together with her parents lives in a small town close to Warsaw. Her dad’s name is Jan and her mum’s name is Anna. Monika has an older brother Tomek. Tomek studies IT in Warsaw but every week visits his family.

Nowadays Monika goes to secondary school. The lessons at secondary school start at 8.15 a.m. and continue till 2.30 p.m. Monika doesn’t like math, her favourite subject is English. Monika’s dad Jan is an English teacher and often helps his daughter with the homework.

The best friend of Monika is Kasia. Kasia goes to the same class as Monika and is interested in fashion. She also likes the animals and has a dog named Szarik. Both girls often meet after school and spend free time together.

– Hi Kasia, how are you? Have you done your homework yet?

– I am fine. Yes, the homework is done and now I have some spare time. What are we doing today?

– I do not know, maybe let’s to to the cinema to watch a new film?

– It’s nice weather outside, it is a pity to sit at the cinema. Lets’ to for a walk in the park.

– Good idea! It is better to spend time outside (literary “in the fresh air”). Let’s go to the park and let’s take Szarik with us.

Tips, vocabulary, grammar

Polish greetings

Play audio

Jak się masz? How are you? is one of the most popular informal ways of starting a conversation. Other popular informal ways of asking how somebody is are:

  • Co u ciebie? How are you?
  • Co u ciebie słychać? How are things?
  • Co słychać? How are things?

If the situation is formal, use one of the following:

  • Witam Hello
  • Jak się pan/pani miewa? How are you? (to a man/woman)
  • Jak się państwo miewają? How are you? (to a group of people)

Imperative form of Polish verbs

I covered some of the topic from this lesson i previous “Polish texts”. The only new thing here is the imperative forms of some verbs for first person plural (Chodźmy – Lets’ go and Weźmy – Let’s take). This is a complex topic that requires some in-dept explanation. Instead, I present a short table with some common verbs in infinitive form and in imperative form for 2nd person singular, 1st person plural and 2nd person plural. Please have a look and also try to pronounce these verbs and try to discover the pattern. This pattern will help you to use other verbs as well but remember that there might to some exceptions.

Play audio

Infinitive Imperative 2nd person singular Imperative 1st person plural Imperative 2nd person plural
być to be bądź be bądźmy let’s be bądźcie be
jeść to eat jedz eat jedzmy let’s eat jedzcie eat
pić to drink pij dring pijmy let’s drink pijcie dring
wziąć to take weź take weźmy let’s take weźcie take
dawać to give dawaj give dawajmy let’s give dawajcie give
przestawać to stop przestań stop przestańmy let’s stop przestańcie stop
spać to sleep śpij sleep śpijmy let’s sleep śpijcie sleep
iść to go idź go idźmy let’s go odźcie go
chodzić to walk chódź walk chodźmy let’s walk chodźcie walk
jechać to drive jedź drive jedźmy let’s drive jedźcie drive
mówić to speak mów speak mówmy let’s speak mówcie speak
gotować to cook gotuj cook gotujmy let’s cook gotujcie cook

I hope you have found it useful. Please let me know in the comments below if you have any questions regarding Polish language.

No comments yet.

Leave a Reply