Polish text : Jan Kowalski

OK, today I wrote another Polish text with audio. This time it is about Jan Kowalski. If you haven’t read first episode, please go to Polish text: Rodzina Kowalskich. I today’s lesson we will find out more about Jan and his daily routine.

I hope you will find it useful. As always, you will be able to read both Polish and English version of the text as well as listen to Polish audio. Below the text, I will quickly discuss some vocabulary and grammar.

Jan Kowalski

Polish version

Play audio Jan Kowalski mieszka w Polsce i pracuje w liceum jako nauczyciel języka angielskiego. On mieszka razem z żoną i dwójką dzieci w Legionowie, małym mieście niedaleko Warszawy.

Jan wstaje codziennie rano o godzinie 7, myje się, ubiera się i je śniadanie. Na śniadanie on najczęściej je tosty z dżemem i pije kawę. Po śniadaniu Jan wychodzi z domu i jedzie autobusem do pracy. Podróż do pracy jest bardzo krótka i trwa tylko 15 minut.

O 8.30 w liceum rozpoczynają się lekcje i trwają do godziny 15. O godzinie 11.30 Jan ma godzinną przerwę na lunch.

Po pracy, Jan wraca do domu około godziny 15.15 i je obiad. Jego ulubionymi potrawami są zupa pomiodorowa i pierogi. Następnie, Jan odpoczywa, czyta gazetę albo książkę.

Wieczorem, po powrocie do domu całej rodziny, Kowalscy rozmawiają, oglądają telewizję lub grają w gry planszowe. Następnie razem jedzą kolację.

Wszyscy członkowie rodziny bardzo lubią sport. Kilka razy w tygodniu Jan i Anna chodzą na basen pływać. Jak jest ładna pogoda, Jan razem z Tomkiem biegają albo grają w tenisa. Monika najbardziej lubi jeździć na rolkach a w czasie zimy na łyżwach.

Późnym wieczorem, około godziny 11, Jan bierze prysznic i kładzie się do łóżka. Czasami przed zaśnięciem czyta książkę albo słucha ulubionej audycji radiowej.

English version

Jan Kowalski lives in Poland and works at a college as an English teacher. He lives together with his wife and two children in Legionowo, a small town not far from Warsaw.

Jan gets up every day in the morning at 7, washes himself, gets dressed and has breakfast. For breakfast he most often eats toasts with jam and drinks coffee. After breakfast, Jan leaves the house and takes a bus to work. The trip to work is very short and takes only 15 minutes.

At 8.30 at the college the lessons start and last till 3 o’clock. At 11.30 Jan has got an hour long break for lunch.

After work, Jan goes back home and around 15.15 has dinner. His favourite dishes are tomato soup and dumplings. Next, Jan rests, reads a newspaper or a book.

In the evening, after whole family returns home, the Kowalski family talk, watch television or play board games. Then they together eat supper.

All family members like sport very much. Several times a week Jan and Anna go to the swimming pool to swim. If the weather is nice, Jan together with Tomek jog or play tennis. Monika likes the most to ride on roller skates and during winter on ice skates.

Late at night, around 11 o’clock, Jan takes a shower and goes to bed. Sometimes, before falling asleep, he reads a book or listens to his favourite radio show.

Polish Video lesson

Tips, vocabulary, grammar

I know the English version sometimes does not sound right and the order of the part of the sentence is not correct, but I try to to translate the text almost literary so you can know which Polish words exactly correspond to the English ones 🙂


At the moment in Poland there are five types of schools for students to attend before university:

Play audio
szkoła podstawowa – primary school for children aged 7-13
gimnazjum – secondry school for children aged 13-16
liceum – college for 17-19 year-old students
technikum – technical college, the same but with more technical subjects for students thinking of studying engineering
szkoła zawodowa – vocational school, preparing students for work as builders, plumbers, chefs, hospitality jobs, and so on.


When talking about time, the Poles use 24-hour clock (sometimes called military time) so 3 p.m is often referred as 15.00. However, you can also use 12-hour clock and if situation required, add if you mean the time in the morning, in the afternoon and so on. These expressions in Polish are:

Play audio
rano – in the morning
po południu – in the afternoon
wieczorem – in the evening
w nocy – at night


A few other useful words good to know will help you to describe how often something happens. They are:

Play audio
zawsze – always
codziennie – every day
często – often
czasami – sometimes
rzadko – rarely
nigdy – never
dwa razy w tygodniu – twice a week
pięc razy w miesiącu – five times a month
raz w roku – once a year

No comments yet.

Leave a Reply