Polish text : cleaning the house

Another easy to read Polish text with audio. This time we will learn some Polish vocabulary useful when talking about cleaning and household chores.

Sprzątanie domu | Cleaning the house

Play audio

Dzisiaj jest sobota, dzień wolny od pracy i szkoły. Kowalscy po ciężkim tygodniu chcą odpocząć. Niestety nie tym razem. Anna planuje wiosenne porządki i chce posprzątać cały dom. Od poniedziałku do piątku nie ma czasu na sprzątanie i w domu jest duży bałagan.

Po śniadaniu, o godzinie 9, Kowalscy zabierają się do pracy. Każdy członek rodziny ma wyznaczone zadanie i jest odpowiedzialny za coś innego.

Na szczęście Tomek wrócił do domu z Warszawy na weekend i również będzie mógł pomóc. Zadaniem Tomka jest posprzątanie całej łazienki i swojej sypialni. Tomek po kolei myje wannę, umywalkę i toaletę. Następnie ustawia równo na półkach mydła, dezodoranty, kremy, żele pod prysznic i szampony. Tomek wyciera też szmatką lustro oraz podłogę i cała łazienka jest już zupełnie czysta.

W pokoju Tomka też jest trochę sprzątania. Tomek ściele swoje łóżko, ściera kurze z biurka i szafki nocnej i ustawia porozrzucane ubrania, książki i magazyny. Musi jeszcze odkurzyć dywan, ale w tym samym czasie jego tata Jan odkurza dywan w salonie na dole.

Zadaniem Jana jest odkurzenie salonu, przedpokoju, kuchni i dużej sypialni. Na szczęście Kowalscy kupili niedawno nowoczesny odkurzacz, więc jest to odrobinę łatwiejsze. Po zakończaniu odkurzania, Jan daje odkurzacz Tomkowi i przystępuje do kolejnego zadania. Jest nim włożenie brudnych naczyń do zmywarki. Na koniec, Jan musi jeszcze opróżnić kosz na śmieci. Jan jest bardzo zadowolony, że wszystko sprawnie się odbyło i ma jeszcze czas na umycie samochodu.

Anna nie chce spędzać całej soboty na sprzątaniu, dlatego postanowiła umyć okna wyłącznie na parterze. Okna na pierwszym piętrze umyje w następny weekend. Mycie okien to ciężka praca i zajmuje dużo czasu. Około południa, wszystkie okna na parterze są czyste i Anna zarządza krótką przerwę na kawę i herbatę. Po wypiciu kawy Anna nastawia pranie i przez pół godziny prasuje czyste ubrania wyprane wcześniej.

Monika, chociaż jest najmłodsza w rodzinie, również pomaga. Jej dzisiejszym zadaniem jest posprzątanie swojego pokoju, wyjęcie czystych naczyń i sztućców ze zmywarki i ułożenie ich w szafce i szufladzie.

O godzinie 2 po południu cały dom jest posprzątany. Wszyscy są zmęczeni, ale szczęśliwi, że wiosenne porządki się udały i że w domu jest bardzo czysto.

Open English translation

Today is Saturday, a day free of work and school. After a difficult week, the Kowalskis want to have a rest. Unfortunately not this time. Anna plans to do spring-cleaning of the whole house. From Monday to Friday there is not time for cleaning and the house is a big mess.

After breakfast, at 9 o’clock, the Kowalski family get to work. Each family member has a designated task and is responsible for something else.

Luckily, Tomek returned home from Warsaw for the weekend, and he will be able to help. Tomek’s task is to clean the entire bathroom and his bedroom. Tom in turn washes the bathtub, the sink and the toilet. Then he aligns up equally on the shelves soaps, deodorants, creams, shower gels and shampoos. Tomek also wipes the mirror and the floor with the cloth and the whole bathroom is now (already) completely clean.

In Tomek’s room there is also some cleaning (needed). Tomek makes his bed, dusts his desk and bedside table and arranges scattered clothes, books and magazines. He must still vacuum the carpet but at the same time his dad Jan, vacuums the carpet in the living room downstairs.

Jan’s task is vacuuming the living room, front hall, kitchen and master bedroom. Fortunately, the Kowalski family recently bought a high-tech vacuum cleaner so it is a bit easier. After vacuuming, Jan gives the vacuum cleaner to Tomek and proceeds to the next task. It is putting the dirty dishes into the dishwasher. Finally, Jan has to empty the rubbish bin. Jan is very pleased that everything went quite fast, and he still has got time to clean his car.

Anna doesn’t want to spend whole day cleaning therefore decided to clean the windows only downstairs. The windows on the first floor she will clean next weekend. Cleaning windows is a hard job and takes a lot of time. Around noon, all the windows on the ground floor are clean and Anna announces a short break for coffee and tea. After having coffee, Anna does the washing and for half an hour irons the clothes that were cleaned before.

Monika, even though she is the youngest in the family, helps as well. Her today’s task is to clean up her room, to take clean dishes and cutlery from the dishwasher and put them into the cupboard and drawer.

At 2 o’clock in the afternoon the whole house is cleared out. Everybody is tired but happy that the spring-cleaning was successful and that the house (interior) is very clean.

Additional Polish vocabulary

Here some extra Polish vocabulary that can be useful when talking about household chores.

Nouns

Play audio
odkurzacz – vacuum cleaner
żelazko – iron
pralka – washing machine
zmywarka do naczyń – dishwasher
szmatka – cloth
gąbka – spondge
worek na śmieci – trash bag
tabletka do zmywarki – dishwasher tablet
płyn do mycia naczyń – washing up liquid
proszek do prania – washing powder
śmiecie – litter, trash
kosz na śmieci – rubbish bin, wastebasket

Verbs

Play audio
sprzątać – to clean up, to clear out
prasować – to iron
układać – to align, to order
myć – to wash
myć naczynia – to wash dishes
myć okna – to clean windows
myć podłogę – to mop the floor
myć samochód – to clean the car
prać (ubrania) – to wash (clothes)
nastawić pranie – to start washing clothes
odkurzać – to vacuum
ścierać kurze – to dust
wyrzucać śmieci – to take out the rubbish
kosić trawę w ogrodzie – to cut grass in the garden

Looking for good quality Polish language resources for beginners? Visit my online store and check these two audiobooks: Polish language basics PDF wih audio and 250 Polish sentences with audio.

No comments yet.

Leave a Reply