Polish text : Anna Kowalska

Let’s continue with our short texts about Rodzina Kowalskich. I today’s lesson we will find out more about the wife, Anna Kowalska and her daily routine.

I hope you will find it useful. As always, you will be able to read both Polish and English version of the text as well as listen to Polish audio. Below the text, I will quickly discuss some vocabulary and grammar.

Anna Kowalska

Polish version

Play audio

Anna Kowalska jest żoną Jana, ma 38 lat i razem ze swoją rodziną mieszka w Polsce.

Anna pracuje w banku jako kasjerka. Ona pracuje od poniedziałku do piątku od 8 rano do 4 po południu. Dodatkowo, raz w miesiącu, Anna musi przyjść do pracy w sobotę. Pracuje jednak wtedy nieco krócej, od 8 rano do 12 w południe.

Anna nie lubi swojej pracy ponieważ jej praca w banku jest bardzo monotonna i nudna. Codziennie robi się dokładnie to samo.

Po powrocie do domu Anna gotuje obiad i następnie odpoczywa oglądając telewizję i rozmawiając z mężem i dziećmi. Anna ma dwójkę dzieci. Jej syn ma na imię Tomek a jej córka ma na imię Monika. Anna lubi gotować i przygotowuje smaczne posiłki. Jej ulubionym programem w telewizji jest MasterChef.

Anna interesuje się też sztuką i w wolnym czasie maluje obrazy i rysuje. Jej marzeniem jest sprzedaż obrazów w internecie ale jeszcze nie udało się jej niczego sprzedać. Anna lubi odwiedzać muzea i galerie sztuki. Jej ulubionymi artystami są van Gogh i Picasso.

Kolejną pasją Anny są podróże. Ona oszczędza pieniądze cały rok aby w czasie wakacji gdzieś pojechać z rodziną. Kowalskim udało się odwiedzić wiele różnych państw, między innymi: Włochy, Francję, Hiszpanię i Norwegię. W następnym roku Anna chce polecieć do Kanady ale Jan boi się latać samolotem i woli pojechać samochodem do Chorwacji.

English version

Anna Kowalska is Jan’s wife, is 38 years old and together with her family lives in Poland.

Anna works at a bank as a cashier. She works from Monday till Friday from 8 in the morning till 4 in the afternoon. In addition, once a month, Anna has to come to work on Saturday. However she works then a bit shorter, from 8 in the morning till 12 at noon.

Anna does not like her work because her work is monotonous and boring. Every day you do the same thing.

After coming back home, Anna cooks dinner and then relaxes by watching TV or talking with her husband and children. Anna has got two children. Her son’s name is Tomek and her daughters’ name is Monika. Anna likes cooking and prepares tasty dishes. Her favourite TV programme in MasterChef.

Anna is also interested in art and in her spare time she paints pictures and draws. Her dream is to sell her paintings online but so far she hasn’t sold anything. Anna likes visiting museums and art galleries. Her favourite painters are van Gogh and Picasso.

Travel is the next Anna’s passion. She saves up money whole year in order to go somewhere with the family during holidays. The Kowalski family managed to visit quite a few countries: Italy, France, Spain and Norway among them. Next year Anna wants to fly to Canada but Jan is afraid of flying and prefers going by car to Croatia.

Polish video lesson

Tips, Polish vocabulary and grammar

Again, the the English version sometimes might not sound right but I try to to translate the text almost literary so you can know which Polish words correspond to the English ones.


Possessive pronouns

In the text there are a few possessive pronouns (words like my, your, his, her, ours and so on). The good news is that in Polish language there is no distinction between possessive determiner and possessive pronoun. For instance English sentences “This is my cat. This cat is mine.” we would translate as “To jest mój kot. Ten kot jest mój”. In other words, both forms of the pronoun are the same.

However, there bad news is that the form of the pronoun needs to correspond to the grammatical gender, number (singular/plural) and case of the noun it accompanies. Below you will find a table with common forms of these pronouns. I do not want to scare you so I will not include pronouns for all the cases :). If you have any questions regarding those, please leave the comment.

Play audio

Personal pronoun with singular masculin noun with singular feminin noun with singular neutral noun
ja I mój my / mine moja my / mine moje my / mine
ty you twój your / yours twoja your / yours twoje your / yours
on he jego his jego his jego his
ona her jej her / hers jej her / hers jej her / hers
ono it jego its jego its jego its
my we nasz our / ours nasza our / ours nasze our / ours
wy you wasz your / yours wasza your / yours wasze your / yours
oni / one they ich their / theirs ich their / theirs ich their / theirs

And now the table with possessive pronouns that accompany plural noun :).

Play audio

Personal pronoun with plural masculin nouns with plural feminin nouns with plural neutral nouns
ja I moi my / mine moje my / mine moje my / mine
ty you twoi your / yours twoje your / yours twoje your / yours
on he jego his jego his jego his
ona her jej her / hers jej her / hers jej her / hers
ono it jego its jego its jego its
my we nasi our / ours nasze our / ours nasze our / ours
wy you wasi your / yours wasze your / yours wasze your / yours
oni / one they ich their / theirs ich their / theirs ich their / theirs

A few examples so you can understand this topic better. For instance we would say in Polish “mój stół” (my table) but “moja szklanka” (my glass) because stół (table) has masculin gramatical gender and szklanka (glass) is feminine. It sounds a bit weird but when learning Polish nouns you need to pay attention what gender it has (it is the same in French where the article points to gramatical gender un garçon and une fille). This gramatical gender is a huge topic and I will write about it soon in Polish grammar section. For now just remember that Polish nouns has different gender and that it applies not only for people, animals but also plain objects (they can be masculin, feminin or neutral). A few more examples how to use possessive pronouns.

Play audio
Moja siostra (fem. sing.) jest ładna. My sister is pretty.
Mój telewizor (mas. sing.) jest stary. My TV set is old.
Moje dziecko (neut. sing) jest niegrzeczne. My child is naughty.

Jego dom (mas. sing.) jest duży. His house is big.
Jego żona (fem. sing.) jest piękna. His wife is beautiful.
Jego biuro (neut. sing.) jest posprzątane. His office is tidy. /in 3rd person singular Polish and English are similar/

Nasz ogród (mas. sing.) jest zielony. Our garden is green.
Nasze ogrody (mas. plur.) są zielone. Our gardens are green.

Twoja sukienka (fem. sing.) jest ładna. Your dress is nice.
Twoje sukienki (fem. plur.) są ładne. Your dresses are nice.


Useful Polish verbs: lubić, chcieć, pracować, odpoczywać

There are a few important verbs in the text: lubić (to like), chcieć (to want), pracować (to work) and odpoczywać (to relax). These verbs can be very useful so let’s learn their most common forms for 1st person and 3rd person singular:

Play audio
Lubię chodzić do kina. I like to go to the cinema.
Anna lubi gotować. Anna likes to cook.

Chcę pojechać do Francji. I want to go to France.
Jan chce pojechać do Chrowacji. Jan wants to go to Croatia.

Pracuję na poczcie. I work at a post office.
Anna pracuje w banku. Anna works at a bank.

Po pracy odpoczywam dwie godziny. After work I relax for two hours.
Tomek odpoczywa czytając książkę. Tomek relaxes by reading a book.

Two points. Notice that when you talk about yourself in Polish you do not have to use personal pronoun. You can say “Ja pracuję” or “Ja lubię” but you could just say “Pracuję” or “Lubię”.

Like in English, you can link verbs to like and to want with other verbs in infinitives to create more complex sentences. For instance:

lubię odpoczywać, lubię oglądać, lubię spacerować, lubię chodzić po górach
I like to relax, I like to watch, I like to walk, I like to hike

chcę gotować, chcę podróżować, chcę rozmawiać, chcę uprawiać sport
I want to cook, I want to travel, I want to talk, I want to practice sport

No comments yet.

Leave a Reply